קול קורא תעשו מקום-סביבה

קול קורא לתמיכה במיזמים פיזיים-קהילתיים נקודתיים

בנושא פעילויות בקהילה לקידום השמירה על הסביבה ופיתוח המרחב הציבורי בירושלים

בתמיכת המשרד להגנת הסביבה


עדן חברה לפיתוח כלכלי בירושלים בע"מ בשיתוף עם אגף חברה ומינהל תפעול בעיריית ירושלים והמשרד להגנת הסביבה, מזמינה קבוצות פעילות וקהילות שונות בעיר הפועלות לפחות שנתיים, ומזמינה אותם ליזום פרויקטים חדשים להטמעת עקרונות הקיימות ולהגיש הצעות לתכנון ולביצוע מיזמים פיזיים קהילתיים אשר יציגו:

  • תרומה לאיכות הסביבה והמרחב הציבורי
  • ייחודיות וחדשנות
  • שיתופי פעולה קהילתיים ומעורבות קהילה
  • היתכנות מימוש וקיימות לאורך זמן

ההצעות העומדות בתנאי הנוהל אשר תבחרנה בהתאם לקריטריונים הקבועים בנוהל יזכו לקבלת מענק של 20,000  ₪. 


להורדת מסמכי הנוהל:

נוהל מלא + נספח א'

נספח ב' - טופס פרטי ספק


הצעות ו\או שאלות יש לשלוח לכתובת: [email protected]

המועד‭ ‬האחרון‭ ‬להגשת‭ ‬הצעות‭ ‬הוא‭ ‬8.5.2019‭.‬

בחינת ההצעות ומתן המענקים כפופים להוראות הנוהל.

מובהר כי עדן אינה מתחייבת לקבל בקשה כלשהי, ובפרט אין היא מתחייבת למתן מענק בהיקף כלשהוא.