"תעשו מקום" הוא מיזם של אגף חברה בעיריית ירושלים בשיתוף מנהל תפעול אשר מטרתו לקדם ולבצע פרויקטים ליצירת מרחבים ציבוריים יצירתיים, נעימים ומזמינים ברחבי ירושלים.

המיזם מאפשר לממש רעיונות המגיעים מהשטח, ומעודד חיבורים בין תושבים, מנהלים קהילתיים ושותפים מקומיים. תעשו מקום מתבסס על גישת ה – PlaceMaking (יצירת מקום) שיטה מעשית לזיהוי פוטנציאל במרחבים ציבוריים והפיכתם למקומות בעלי זהות ומשמעות, הנוצרים על ידי האנשים העושים בהם שימוש. פלייסמייקינג הינו תכנון ממוקד מקום, המעודד חיבורים בין הרשות המקומית, התושבים, מנהלים קהילתיים ושותפים מקומיים, לצורך מימוש רעיונות המגיעים מהשטח להתערבויות פיזיות, חברתיות או תרבותיות לטווח הקרוב ולטווח הארוך.

"תעשו מקום" נוסד בשיתוף עם חברת עדן ו-DY תכנון משותף (ניהול פרויקט)
בשנים 2019-2021 – "תעשו מקום" פועל בתמיכת המשרד להגנת הסביבה